fbpx

Om oss

Vår vision

Alla skall få hjälp inom 3 minuter

Genom att uppmuntra medborgare att hjälpa, stötta och ta hand om varandra, bidrar Safeland till minskad brottslighet och förbättrad hjälp vid nödsituationer.

Vi tror att social hållbarhet uppnås när medlemmar av samhället aktivt stöttar varandra. I korthet, att vi medmänniskor tar ansvar för varandra.

Eftersom Safeland inte tillhör eller drivs av någon politisk eller religiös grupp kan vi erbjuda en miljö som är inkluderande oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller funktionsnedsättningar.

Om företaget

Safeland utvecklas av United Eyes AB, ett värderingsdrivet företag som i enlighet med socialt entreprenörsskap strävar efter att kombinera samhällsnytta med företagande. Utvecklingen av Safeland drivs utifrån möjligheterna med ny teknologi. United Eyes AB arbetar aktivt tillsammans med forskningsinstitut inom kriminologi och brottsförebyggande arbete.

Bolagets grundare, Per Källgården, medverkar i rådgivande forum och presenterar regelbundet vid forskningsseminarier baserat på erfarenheterna från tillämpning av digitala verktyg. Genom forskning erbjuder bolaget information till allmänheten på ett sätt som är lätt att ta till sig för största effekt. Årligen skriver United Eyes AB ca 50 artiklar som är riktade till privatpersoner, vilka med stor del är baserad på bolagets ena alternativt på forskning och från experter inom området.

Uppförandekod

Vi är måna om en god ton även i det digitala samhället. I Safeland stöttar människor och organisationer varandra - fritt från politiska budskap eller personangrepp. Alla användare av tjänsten skall därför följa den enkla Uppförandekoden.

Uppförandekod

Hör gärna av dig till oss

Kontakta oss