Connect

Grannsamverkan vid larm

Larmcentral & väktare

Sätter in rätt åtgärd vid larm

Friköpt

Med eller utan abonnemang

Online support

Experter hjälper dig

Bli del av Sveriges viktigaste trygghetsnätverk

I tusentals områden är Safeland det snabbaste sättet att få hjälp vid inbrott, brand eller olycka. Digital Grannsamverkan är effektivt och enkelt. Ladda ner appen, gå med i din lokala grupp och bidra till ett bättre samhälle.

Smarta fastighetsägare

Smarta sensorer förenat med grannsamverkan för fastighetsägare och boende. Uppkopplade brandvarnare, vattensensorer, inbrotts- och trygghetslarm. Skapar trygghet och färre skador.

Margareta Jönning-Östh

Vi är flera i området som kopplat våra larm till Safeland. Det fantastiska är att Safeland inte bara gynnar oss med larm utan även alla som är med i grannsamverkansgruppen. Vi är på alerten!

Karin Gustafsson

Brinner det i lägenheten nedanför vill man bli informerad. Om man får informationen tidigt går det att vidta åtgärder, exempelvis stänga av en spis och på så vis förhindra en brand. Vid ett hastigt förlopp kan vi sätta oss själva och grannarna i säkerhet.

Bengt Svensson

När mitt hjärta krånglade tog det bara 2-3 minuter innan det stod tre stora karlar och ett par yngre pojkar och ringde på min dörr.

Hemlarm för alla typer av boenden

Larmsystem som passar alla boendeformer och plånböcker. Premiumlarmet för dig som vill vara säker på att få det bästa och Folklarmet som ger dig väldigt mycket bra larm för pengarna.