Snabbare hjälp. Närmare dig.

Snabbare hjälp. Närmare dig.

NÄSTA WEBBINARIUM • 25 maj kl 18.00
BRF + Brandskyddsarbete

Om nya tidens brand- och vattenskydd för BRF.

Bostadsrättsförening

Brand- och vattenskydd med smart utlarmning för BRF

Vid brand är tiden till upptäckt och första insats helt avgörande för att rädda liv och fastighet. Uppkopplade brandvarnare skickar larm direkt till de boende i huset när en brandvarnare löser ut och möjliggör snabb upptäckt och första insats.
Skydda hemmet

Hemlarm med Safeland ger snabbast åtgärd

Safeland förenar grannsamverkan med inbrottslarm. Koppla ditt hemlarm till personer i närheten för snabbast insats med tjänsten Connect. Alternativt välj ett av Safelands populära hemlarm. Premiumlarmet är teknologi i världsklass. Folklarmet är ett bra larm för mindre pengar.
Digital grannsamverkan

Ladda ned Sveriges
viktigaste App

I tusentals områden är Safeland det snabbaste sättet att få hjälp vid inbrott, brand eller olycka. digital grannsamverkan är effektivt och enkelt. Ladda ner appen, gå med i din lokala grupp och bidra till ett bättre samhälle.
Säkra före det osäkra

Smarta fastighetsägare

Smarta sensorer förenat med grannsamverkan för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och boende. Uppkopplade brandvarnare, vattensensorer, inbrotts- och trygghetslarm. Skapar trygghet och färre skador.

Margareta Jönning-Östh

Vi är flera i området som kopplat våra larm till Safeland. Det fantastiska är att Safeland inte bara gynnar oss med larm utan även alla som är med i grannsamverkansgruppen. Vi är på alerten!

Karin Gustafsson

Brinner det i lägenheten nedanför vill man bli informerad. Om man får informationen tidigt går det att vidta åtgärder, exempelvis stänga av en spis och på så vis förhindra en brand. Vid ett hastigt förlopp kan vi sätta oss själva och grannarna i säkerhet.

Bengt Svensson

När mitt hjärta krånglade tog det bara 2-3 minuter innan det stod tre stora karlar och ett par yngre pojkar och ringde på min dörr.