Vanliga frågor om Ajax Hub 2 Plus

Vanliga frågor om Ajax Hub 2 Plus

Nu är den nya hubben Hub 2 Plus här! Tidigare har det endast funnits Hub 2 som har stöd för MotionCam. Nu kompletteras den med Hub 2 Plus.

Vad skiljer hubbarna åt?

Hub 2 Plus påminner om Hub Plus med sitt stöd för MotionCam, WiFi och ett mycket stort antal användare. Den har även stöd för GSM LTE, dvs 4G-nätet. Här kan du läsa mer om vilken hubb som passar dig.

Är den värd att vänta på?

Vi på Safeland anser att samtliga hubbar håller hög klass. Hub 2 Plus kommer är dock den “största”. Den största fördelen med den nya hubben är stödet för LTE, vilket garanterar GSM-stöd efter 2025 då det finns en risk att dagens mobilnät släcks ned. Samtidigt bedömer vi att det kommer finnas uppgraderingsmöjligheter när den dagen kommer.

Safeland låter dig uppgradera

För dig som vill ha Hub 2 Plus men som köpt en hubb av Safeland erbjuder vi alla kunder att uppgradera till den nya hubben för mellanskillnaden mellan de två hubbarna plus en uppgraderingskostnad på 500 kr. Själva uppgraderingen gör man enkelt, ungefär som att migrera en mobiltelefon.