Ajax Larm – Hur ställer jag in en fördröjning vid ankomst eller utgång?

Ajax Larm – Hur ställer jag in en fördröjning vid ankomst eller utgång?

Gå till enheter-fliken, välj sensor och klicka på ⚙️. Aktivera sedan fördröjningen. Här kan du också välja att klicka i “fördröjningar vid nattläge”.

Har du inte fått svar på din fråga? Vänligen kontakta oss