fbpx

Folksam rekommenderar Safelands system

Folksam rekommenderar Safelands system

Dela inlägg

Tekniken har potential att halvera antalet utvecklade bränder.

Försäkringsbolaget Folksam satsar stort inom forskning och andra insatser för att öka brandsäkerheten i svenska hem. Nu ställer sig Folksam, som första stora försäkringsbolag, bakom Safelands innovativa teknik. Med systemet får boende larm och efter en stund, även grannar vid utlöst brandvarnare.

“Safelands system är viktig innovation med potential att förhindra de flesta bostadsbränder och ett stort steg mot nollvisionen”, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggande kommunikatör på Folksam.

Erik Arvidsson Folksam

Folksams satsning på brandsäkerhet 

“En enskild brand kan få katastrofala följder och påverkar många människor livet ut. Dessutom är de materiella skadorna vid bränder mycket stora. “

Erik Arvidsson motiverar Folksams satsning på brandsäkerhet. Satsningen innefattar analysarbete, informationskampanjer och kunskapsstöd till forskning inom området. Inom satsningen har Folksams skadeförebyggande experter bistått Safeland i utvecklingen av tekniken genom att dela med sig av data och kunskap.

Omfattande förstörelse efter brand i lägenhet.

“Systemet från Safeland innebär två centrala förbättringar gällande brandsäkerheten i svenska hem; Det säkerställer att alla brandvarnare fungerar och att branden upptäcks tidigt – även när ingen är hemma.”

Uppkopplade brandvarnare är bra – även då ingen hör dem

En traditionell brandvarnare gör endast nytta om någon hör den. Med uppkopplade brandvarnare med larm till appen får boende information även då de inte är hemma.

“Att samarbeta mot bränder i fastigheten är naturligt.. De flesta kan göra avgörande skillnad för sig själv och för grannarna. 

Trådlös och snygg brandvarnare

Finns det risk att någon utsätter sig för fara?

En brandvarnare löser ut i ett mycket tidigt skede av branden. Då finns det normalt gott om tid att göra värdefull insats, alternativt sätta sig själv i säkerhet. En granne kan ringa på, lukta i dörrspringan eller upptäcka en begynnande brand genom ett fönster. Vid konstaterad risk för brand skall boende alltid ringa 112 enligt principen rädda, larma, varna, släck.

Systemet förhindrar även dyra vattenskador

Systemet innebär även möjlighet att koppla på fler typer av trådlösa sensorer. Folksam rekommenderar vattenlarm för att upptäcka vattenläckor i ett tidigt skede. 

“Vattenskador i fastigheten kostar visserligen inga liv, men de är kostsamma och många går att undvika. Med uppkopplade vattenlarm bakom diskbänken, i källare och vid äldre ledningar går många vattenläckor att undvika genom tidig upptäckt.”

Så fungerar Safelands system

Alltid fungerande brandvarnare

Alla sensorer och brandvarnare i systemet är trådlösa och uppkopplade. Det är enkelt att överblicka systemet och administratören får information om en brandvarnare behöver service.

Samverkan vid larm

När en brandvarnare upptäcker rök eller snabb värmestegring tjuter den precis som en vanlig brandvarnare. Efter 30 sekunder får de som lagts till som larmmottagare ett larm genom appen om brandvarnaren fortfarande känner av rök. I appen kan larmmottagarna kommunicera direkt med varandra om situationen via en chatt.

Tekniken har potential att förhindra de flesta bränder

Under 1900-talets sista decennier var Folksams studier inom trafiksäkerhet världsledande, vilket la grunden till det viktiga förebyggande arbetet och den tekniska utvecklingen inom trafiksäkerhet. Nu ser Folksam samma ljusa utveckling inom brandsäkerheten:

“Vi är i inledningen av ett tekniksprång. Efter den klassiska brandvarnarens intåg i svenska hem på 1980-talet har det inte hänt mycket under 30 år – förrän nu. Tekniken har potential att halvera antalet utvecklade bränder. “

Läs mer och beställ systemet här

Metoden bakom systemet, Brandsamverkan, innebär att grannar får larm i en app och agerar tillsammans. Tekniken och metoden förebygger bränder genom snabb upptäckt och säker första åtgärd. 


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla