JOBBA PÅ SAFELAND
Lokal säljare
Vi söker dig som gillar grannsamverkan och tycker att områden blir bäst då grannar hjälper varandra. Eventuellt gillar du redan appen Safeland och har ett intresse för teknik. Du kontaktar gärna dina lokala grannar och organisationer för att berätta om möjligheterna med Safeland och Safeland Connect.
Ditt uppdrag
Utifrån ditt lokala område (exempelvis södra Göteborg), kontaktar du personer, grupper och organisationer som kan ha intresse att köpa larm med uppkoppling till Safeland. Exempelvis ordförande i samfälligheter, idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar. Du kommer även få uppdrag från Safeland att besöka kunder och berätta om larm och hjälper kunderna att komma igång. Tjänsten Safeland Connect innebär helt nya möjligheter för hemlarm. I stället för att larm säljs enskilt innebär Safeland att även grupper har starka skäl att gå samman och göra koordinerade inköp.
Vad vi förväntar oss av dig
Du kan arbeta på tider som passar dig. Däremot vill vi att du är beredd att arbeta minst 10 timmar per vecka, med undantag för dina semesterveckor. Du sköter kontakter och försäljning på din marknad självständigt där du arbetar på det sätt som passar dig och produkten. Safelands värderingar i viktiga för oss och de behöver du följa. Våra värdeord är hjälpsamhet, engagemang och pålitlighet. Varje vecka gör vi en kort avstämning för att stämma av resultat samt diskutera hur arbetet kan förbättras.
Vad du kan förvänta dig av oss
Vi kommer stödja dig i ditt arbete med marknadsmaterial och utbildning för att göra dig riktigt framgångsrik. Vi sköter allt arbete bakom kulisserna, exempelvis hantera dina ordrar, med mera.
Ersättning
Ersättningen är provisionsbaserad och grundar sig på samtliga affärer som kommer in i ditt område. Utöver dina direkta affärer får du även provision på affärer som är skapade av dina kunder. Exempelvis, när din kund Birgitta tipsar sina fem grannar som köper tjänsten får du provision även på dessa.
Plats
Du arbetar lämpligast utifrån den plats där du bor och redan har en lokal kännedom. Våra avstämningar sker över Skype eller telefon.
Ansökan
Vi hoppas att du vill vara med och skapa morgondagens trygghetstjänst. Sänd oss ett email med några rader om vem du är, var du bor och varför du vill arbeta med oss Safeland. Skicka din ansökan till kontakt@safe.land