Premiumlarm

Hjälpcenter

Premiumlarm

Frågor & Svar

Vad händer när larmet löser ut?

Du får information i Ajax-appen att larmet har löst ut.

Om du har Safeland Connect kopplat till ditt hemlarm kommer även dina förvalda grannar att meddelas att ditt larm har löst ut. Med Connect har du även möjlighet att styra smart utrustning i hemmet.

Har du Safeland Connect Plus får både dina grannar och larmcentralen information om att ditt larm har löst ut.

Jag har precis fått hem mitt Ajax-larm. Vad gör jag nu?

Börja med att läsa vår artikel “Kom igång med Ajax – Premiumlarmet”. Där får du tips på hur du enklast kommer igång med ditt nya larm.

Det finns filmer på hur du installerar samtliga komponenter på Safelands kanal på YouTube.

Jag är nu klar med installationen. Vilka inställningar bör jag göra?

I den här artikeln ger vi tips på de vanligaste frågorna kring inställningar av larmsystemet.

Jag har husdjur som rör sig fritt i hemma. Behöver jag tänka på någonting särskilt när jag installerar ett Ajax-larm?

Larmet fungerar bra med husdjur. Om du har ett stort husdjur (>20 kg) tipsar vi om att  läsa mer i artikeln “Hemlarm för dig med hund eller katt”.

Var monterar jag vattensensorn LeaksProtect?

Placera LeaksProtect på ett ställe där det finns risk för vattenläckage. Läs mer i artikeln “Ajax LeaksProtect – Premiumlarmet“.

Var monterar jag glaskrossensorn GlassProtect?

Enheten placeras en bit ifrån fönsterpartierna i det rum den ska övervaka. Om du har bra akustik i rummet täcker varje GlassProtect även mycket stora rum. Läs mer i artikeln “Ajax GlassProtect – Premiumlarmet“.

Var monterar jag rörelse/akustiska sensorn CombiProtect?

Rekommendationen är att sätta sensorn på ca 2,40 m höjd. Det går bra att rikta sensorn mot ett fönster. Du kan välja att aktivera en sensor (glas eller rörelse) eller bägge i larmet. Läs mer i artikeln “Ajax CombiProtect – Premiumlarmet“.

Jag har installerat larmet. Hur vet jag att alla enheter är inkopplade och att allt fungerar som det ska?

När alla sensorer är installerade korrekt finns det inga röda symboler under “Enheter” i Ajax-appen.

Connect-tjänsten kan du testa genom att utlösa ett larm. Du skall då få ett larm till din förvalda Safeland-grupp med information att du har 30 sekunder på att förhindra att larmet sprids vidare.

Hur aktiverar jag tjänsten Safeland Connect?

Tjänsten aktiveras i Safeland-appen eller på webben. Läs mer artikeln “Kom igång med Connect för Premiumlarmet“.

Var kan jag se status för de olika enheterna?

Du kan se inställningar och status i Ajax-appen under “Enheter”. Se videon här.

Hur kan jag testa enheterna i Ajax?

Det finns en funktion i Ajax som heter “Detection Zone Test” som finns för sensorerna. När du aktiverar denna kan du testa att sensorerna fungerar som de skall.

Hur aktiverar jag SIM-kortet?

Du aktiverar SIM-kortet på Comviqs hemsida. Läs mer i artikeln “Hur aktiverar jag SIM-kortet?”.

Hur ofta behöver jag fylla på SIM-kortet?

Vid normal användning räcker 100 kr i 12 månader. Kom ihåg att använda “tanka” och inte ett abonnemang. Läs mer i artikeln “Vad kostar GSM för hemlarmet?“.

Hur vet jag att SIM-kortet/GSM fungerar?

Gå in under “Enheter” i Ajax-appen och välj Hubben. Om “GSM-Signalstyrka” och “Mobil” bägge är blå så fungerar uppkopplingen mot GSM-nätet.

Hur delar jag med mig av systemet till andra användare?

Gå in i Ajax-appen. Där väljer du Enheter -> Hubben -> Inställningar (kugghjulet) -> Användare.  Där bjuder du in den personen som du önskar lägga till genom dennes e-postadress. Personen kan då ladda ner Ajax-appen och kopplas då automatiskt upp mot systemet. Som administratör kan du därefter göra personen till administratör av systemet.

Hur skapar jag koder på manöverpanelen och till användare?

Den här artikeln beskriver hur manöverpanelen fungerar och hur du skapar personliga koder till användare av systemet.

Vad ska jag göra om en enhet förlorar kommunikationen med hubben?

Det kan finnas olika anledningar till varför en enhet tappar kontakten med hubben trots att avståndet inte är långt. Här är några exempel:
– Platsen där komponenten sitter är utsatt för radiostörningar. Du kan kolla störningen genom att gå in på Hubben och se värdet på “Genomsnittlig Bullernivå” som inte får vara högre än -80 (Notera negativa värdet).
– Det finns ett fysiskt föremål i vägen som utgör en störning. Se hur hög signalnivå det är för installationsplatsen. Om nivån är på en stapel är det inte säkert att systemet fungerar som tänkt. Försök i så fall att hitta en bättre plats .
– Komponenten kan vara trasig och behöver bytas. Om kommunikationen är dålig efter installationen rekommenderar vi att du tar bort enheten i Ajax appen och därefter lägger till den på nytt.

Hur kan jag testa enheterna i Ajax?

Det finns en funktion i Ajax som heter “Detection Zone Test” som finns för sensorerna. När du aktiverar denna kan du testa att sensorerna fungerar som det skall.

SIM-kortet/GSM-kopplingen verkar inte fungera. Vad ska jag göra?

Kontrollera att SIM-kortet är laddat och rätt insatt i hubben och läs artikeln “Inställningar för GSM med Ajax” där du får fler tips på felsökning och åtgärder.

Måste jag ha fast internetuppkoppling för att använda ett Ajax-larm?

Nej, du kan använda mobildata. Läs mer i artikeln “Behövs fast Internetuppkoppling för Ajax?”.

Kan installera ett Ajax-larm hemma om jag har husdjur som rör sig fritt i hemma?

Ja, men du kommer att behöva anpassa larmet beroende på storleken på ditt husdjur.

Om ditt husdjur är kortare än 50 cm och väger mindre än 20 kg, så behöver du inte göra något särskilt, men undvik att rikta rörelsesensorerna åt det håll där djuret ofta leker.

Väger ditt husdjur 20 – 30 kg så behöver du ställa in larmets känslighet på “låg”.

Väger ditt husdjur över 30 kg så behöver du skräddarsy ditt hemlarm.

Läs mer i artikeln “Hemlarm för dig med hund eller katt”.

Är Safelands hemlarm certifierade?

Ja, läs mer om våra certifieringar i artikeln “Är Safelands hemlarm certifierade?”.

Artiklar om Premiumlarm