Har Safelands larm stöd för digitala lås?

Har Safelands larm stöd för digitala lås?

Safelands hemlarm och digitala lås

Allt fler använder digitala lås till sina bostäder, exempelvis Yale Doorman, ID-Lock eller Glue Smart Lock. Dessa lås öppnas med fingeravtryck, kod, nyckelbricka eller med en app. Safelands larmsystem har för närvarande inte integration med digitala lås. Du kan givetvis använda dessa system som vanligt med Safelands larm, men de kan inte ge kommandon till varandra.

Safeland arbetar nära och integrerar med SikkertHjem S6Evo  och med Ajax. Integrationen mot digitala lås sker dock mellan hårdvarorna i dessa fall, något de sköter med integration mot låsbolagen.

Kommer det finnas stöd framtiden?

På Safeland är vi positiva till att utvecklat stöd för digitala lås. Vi arbetar därför med påverka våra leverantörer att integrera sina respektive system med digitala lås. Safelands Premiumlarm från Ajax Systems kommer sannolikt bli först.  Ajax har ingen pågående utveckling men planerar att starta utvecklingen under andra halvan av 2020. Vår förhoppning är att det finns ett “kommunikationschip” på marknaden innan året är slut.