Connect

Hjälpcenter

Connect

Frågor & Svar

Vad är Safeland Connect?

Det är tjänsten som innebär att man kan koppla sitt hemlarm till grannarna. När hemlarmet löser ut skickas en pushnotis med en larmsignal till personerna i de Safeland-grupper man valt på förhand. Alla personer som får larmet i Safeland kan kommunicera med varandra och hjälpas åt. Kommunikationen är bra oavsett om det skulle vara falsklarm eller ett skarpt larm.

Vilka larm har stöd för Connect?

Det finns några kriterier för att det skall finnas stöd för Safeland Connect. Först och främst behöver larmet ha möjlighet att kommunicera med omvärlden, vilket de flesta moderna hemlarm har möjlighet till. På den här sidan finns larm med stöd för Safeland Connect listade.

Vad är Safeland Connect Plus?

Tjänsten är för dig som även vill ha larmcentral och väktartjänst till ditt larm. När larmet går informeras vid sidan av dina önskade Safelandgrupper även en larmcentral som agerar på det sättet du önskar, exempelvis tillkallar en väktare.

Artiklar om Connect