Trygghetslarm i hemmet

Ett knapptryck till närstående i närheten

 • Häng knappen runt halsen eller fäst den på väggen
 • Larma familjen eller hjälpande grannar i Safelandappen
 • Komplettera med uppkopplad brandvarnare

Snabbast möjliga hjälp

Snabbast hjälp när du behöver den. Med Safeland Connect kopplar du alltså trygghetsknappen till dina grannar eller nära och kära. När larmet aktiveras skickas det genast ut till deras mobiltelefoner.

TRYGGHETSLARM

Lilla Trygghetspaketet

Larmpaket med två trygghetsknappar och åtgärdstjänsten Safeland Connect.

109 kr/mån

STARTKOSTNAD 490 kr

Innehåll & tillval

Lilla Trygghetspaketet

Trygghetspaketet levereras med färdiga inställningar. Centralenheten behöver strömuttag samt Internetanslutning. Systemet kan kopplas till Internet genom medföljande Ethernetkabel, alternativt genom SIM-kort (beställs som tillägg). Systemet kommunicerar trådlöst med räckvidd som täcker ett stort hem samt dess omedelbara omgivning.

 • Centralenhet – 1st
 • Trygghetsknappar – 2st
 • Safeland Connect – 1st

Tillbehör du kan lägga till:

ProduktMånadskostnad per styck
Trygghetsknapp19 kr
Brandvarnare39 kr
Vattensensor29 kr
Siren19 kr
24/7 Larmcentral70 kr
SIM-kort för uppkoppling av centralenheten19 kr

 

TRYGGHETSLARM

Stora Trygghetspaketet

Larmpaket med tre trygghetsknappar, siren, brandvarnare, vattensensor och åtgärdstjänsten Safeland Connect.

199 kr/mån

STARTKOSTNAD 490 kr

Innehåll & tillval

Stora Trygghetspaketet

Trygghetspaketet levereras med färdiga inställningar. Centralenheten behöver strömuttag samt Internetanslutning. Systemet kan kopplas till Internet genom medföljande Ethernetkabel, alternativt genom SIM-kort (beställs som tillägg). Systemet kommunicerar trådlöst med räckvidd som täcker ett stort hem samt dess omedelbara omgivning.

 • Centralenhet – 1st
 • Trygghetsknappar – 3st
 • Brandvarnare – 1st
 • Vattensensor – 1st
 • Inomhussiren – 1st
 • Safeland Connect – 1st

Tillbehör du kan lägga till:

ProduktMånadskostnad per styck
Trygghetsknapp19 kr
Brandvarnare39 kr
Vattensensor29 kr
Siren19 kr
24/7 Larmcentral70 kr
SIM-kort för uppkoppling av centralenheten19 kr

Valfrihet

Väx med dina behov. Flera åtgärdstjänster.

Trygghet

Kunnig personal och bra service!
98 av 100 ger Safeland höga betyg på Trustpilot.

Schyssta villkor

Flera olika larmpaket med bra priser. Beställ det som passar dig.

BESTÄLL HÄR


Med Connect Plus kopplar du hemlarmet till grannar, bemannad larmcentral och väktare. När larmet aktiveras sprids det vidare i appen. Larmcentralen kan efter ditt godkännande skicka väktare till ditt hem för kontroll och åtgärd.
Systemet kommunicerar primärt genom den vanliga bredbandsuppkopplingen. Om bredbandet ligger nere, exempelvis vid störning, kommunicerar systemet med GSM. För att dra nytta av den kommunikationen och Safeland Connect behövs ett SIM-kort.


Viktigaste villkoren i korthet:

 • Ingen bindningstid.
 • Systemet får endast användas för normalt hembruk i inomhusmiljö.
 • Safeland ger garanti på produkterna under hela hyresperioden. Reklamerad vara ersätts till Kund med en fungerande motsvarande vara.
 • Inga fakturaavgifter vid digital faktura genom e-post.
 • Priserna gäller privatpersoner. För företag tillkommer 25%.
 • Kunden monterar enheterna själv med anvisningar från Safeland
 • Safeland erbjuder support på tjänsten till Kunden genom telefon, e-post och webbchatt utan kostnad.
 • Safeland erbjuder möjlighet att friköpa systemet.
 • Vid uppsägning av tjänsten inom 12 månader tillkommer en avgift om 1000 kr.
 • Vid beställning kan Safeland genomföra kreditprövning. Safeland har rätt att neka en beställning.

Visa fullständiga villkor

Villkor

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR HYRA AV LARMSYSTEM

Dessa villkor, tillsammans med de villkor och specifikation som följer av valda system samt Safelands Allmänna villkor, reglerar förhållandena mellan dig och oss avseende de system vi hyr ut till dig. Avtalspart är fysisk avtalstecknare som är över 18 år gammal och även användare/nyttjare på installationsadress får endast vara privatperson. Avtalstecknare och användare/nyttjare benämns gemensamt som någon form av ”du”.

SYSTEMETS FUNKTION

Beskrivning av systemet och tjänsten Connect finns på vår hemsida ​www.safe.land​. Du väljer de komponenter som skall ingå i hyresavtalet. Systemet kan exempelvis bestå av komponenter för inbrottsskydd,, brandskydd, vattenskydd, övervakningskamera, eller annat typ av system för ditt hem. Vissa produkter kan kräva särskilda förutsättningar för att uppnå avsedd funktion.

RÄTT ATT UTÖKA OCH MINSKA OMFATTNINGEN AV SYSTEMET

Du har möjlighet att addera och utöka systemet med fler komponenter från Safeland under hyrtiden enligt var tid gällande prislista. Du har även rätt att komplettera systemet med friköpta komponenter från Safeland utan att det påverkar din månadsavgift.

Du har även rätt att minska antalet hyrda komponenter i systemet. Hyresreduktionen är maximalt 20% och träder i kraft månaden efter returnerad komponent(er). Vid minskning av systemet har vi rätt att ta ut en returkostnad om 89 kr.

DITT ANSVAR
Du ansvarar för att:

 • Installera och använda systemet enligt våra och produktens anvisningar, samt användning för normalt hemmabruk
 • Montera ner, paketera och återsända samtliga komponenter vid uppsägning av avtalet.
 • Du ansvarar för den löpande underhållet och driften av systemet, exempelvis batteri, rengöring, strömförsörjning ochdatakommunikation.
 • Mobiltäckning för centralenheten, samt bekosta påfyllningen av datatrafik/SMS i systemet. Safeland tillhandahåller ettoladdat SIM-kort vid avtalets ingång.
 • Systemets app(ar) är uppdaterad. För att ta del av samtliga funktioner krävs en mobil app (Apple IOS eller Android).

Äldre versioner av telefoner/operativsystem kan ha begränsad eller inget stöd för systemet.

VÅRT ANSVAR

Vi ansvarar för att leverera de tjänster som tillhör systemet “Connect” och “Connect Plus” i linje med specifikation av dessa tjänster. Vid fel på ditt system skall vi vara behjälplig till lösning genom vår webbsida och support. Vi utför ingen service på plats hos dig. I särskilda fall kan vi komma att hänvisa dig till en separat support för djupare analys av systemet.

Vid bekräftat produktfel åtgärdar vi problemet enligt beskrivning under avtalspunkt Garanti.

PRISER OCH PRISFÖRÄNDRINGAR

Priser gäller enligt prislista vid ingången av avtal. Vi har rätt att höja priset, maximalt 5% per 12-månadersperiod. Vi har ingen rätt att göra prishöjning under avtalets 12 första månader. Prishöjningar skall aviseras av oss senast 45 dagar innan de träder i kraft.

FAKTURERING / BETALNING

Fakturering sker för varje kalendermånad. Det tillkommer ingen kostnad för fakturering med e-post. Om tjänsten startar på en annan dag än den 1:a i en månad sker faktureringen direkt, alternativt sammanslaget med fakturan för den andra månaden. Safeland kan på beställning tillhandahålla pappersfaktura mot extra avgift.

Betalningsvillkor är 20 dagar från fakturans utskick. Förseningsavgift försenad faktura är 50 kr i påminnelseavgift plus ränta..

GARANTI / REKLAMATION

Komponenter som är specificerade i detta avtal omfattas av en produktgaranti under hela hyrtiden. Exkluderat är förbrukningsmaterial, såsom batterier, fjärrkontroller samt fel på enheter som orsakats av felaktig användning eller fysisk åverkan. Vi har rätt att exkludera komponenter från den avtalslånga garantin.

Vid garantiärende repareras eller ersätts varan av oss. Du ansvarar för att installera och montera ersättningsprodukten enligt våra anvisningar.

Åberopande av garantiärende sker genom att du skickar e-post till support@safe.land med beskrivning av felet. Garantin omfattar inte fel som inte härrör produktfel, exempelvis räckvidd av enheter.

ÅNGERRÄTT

Vi vill att du skall vara trygg med oss. Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar

Särskilda villkor för hyra av system * United Eyes AB * OrgNr 556984-9481* Stora Nygatan 25, 111 27 Stockholm

från det att man tagit emot varorna. Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om varan hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt (för att fastställa egenskaper och funktion) och inte är i väsentligen oförändrat skick förbehåller vi oss att debitera för värdeminskning.

Om du väljer att ångra ditt köp kontaktar du oss på support@safe.land så hjälper vi dig med returprocessen.

UPPSÄGNING AV AVTAL

Du kan närsomhelst säga upp hyresavtalet. Vid uppsägning av hyresavtal kontaktar du support@safe.land . Du får då anvisningar och retursedel för hur återlämningen skall ske. Du ansvarar och bekostar nedmonteringen av samtliga komponenter i systemet samt återsänder de till oss enligt anvisningar.

Datumet för uppsägningen infaller den dag vi mottagit larmet från dig. Ingen återbetalning sker för outnyttjade dagar baserat på din betalperiod.

Vid uppsägning av avtalet inom 12 månader från avtalstiden start, alternativt 12 månader efter senaste kompletteringen av systemet, tillkommer en kostnad på 1000 kr.

Vi har rätt att säga upp avtalet tidigast 24 månader efter avtalets startdatum..

FLYTT ELLER ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Du har rätt att ta med dig ditt hyrsystem vid flytt.

Du kan överlåta avtalet till en annan part genom att denne skriver under hyresavtalet med oss. Vi har dock rätt att neka en överlåtelsen.

KRAV OCH TVISTER

Dessa villkor skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte kan träffas ska tvisten behandlas i allmän domstol.

Du kan dessutom alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till i fall ARN är behörig. Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens (”ARN”)rekommendationer.

ÄNDRING AV VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Vi meddelar ändringen per epost senast en månad innan ändringen träder i kraft. Små justeringar av avtalet kan ske genom uppdatering av avtal på Safelands webbsida och i app.

United Eyes AB

OrgNr: 556984-9481

Stora Nygatan 25

111 27 Stockholm

info@safe.land

010 -222 99 00