fbpx
Mobil och App
Svar på vanliga frågor angående mobila funktioner och appen
 
Appen Safeland
 
 
1Hur kommer jag igång med Safeland?
Vad roligt att du vill använda Safeland, Välkommen! Här hittar du vår Kom-igång-guide.
2Hur skiljer sig Safeland från Facebook?
Det finns en del likheter mellan de två, men det finns också många skillnader. Du kan läsa mer om det här.
3Vilka plattformar finns Safeland på?
Appen Safeland finns för närvarande på iOS (iPhone and iPad) och för Android. Vi har också en version av appen på webben. Webbversionen av Safeland hittar du på https://app.safe.land och fungerar även på t.ex. Windows- och Blackberry-telefoner.
4Kommer Safeland alltid att vara gratis?
Ja, för privatpersoner kommer alltid appen Safeland att vara gratis. Vi tycker att alla ska ha möjligheten att vara med och bidra till och själv dra nytta av den trygghet och säkerhet som medmänniskor och andra bidrar med för varandra genom samverkan.

Utöver den kostnadsfria appen erbjuder vi även utvalda hemlarm och extratjänster som man kan välja att köpa. Exempel på en sådan tjänst är Connect , dvs möjligheten at koppla in sitt hemlarm till Safeland.
5Hur mycket mobildata använder appen?
Det går inte att säga exakt hur mycket data som appen kommer att skicka och ta emot. De flesta av våra flitigaste användare har en dataförbrukning på mindre än 20 MB per månad. Laddar man ofta upp högupplösta bilder kommer mängden data att öka.
6Kommer appen att tömma mitt batteri på ström?
Nej inte nämnvärt! Appen jobbar då och då i bakgrunden för att säkerställa att du får notiser om saker som händer runtomkring. Vi är mycket måna om att hålla batterikonsumtionen på ett minimum och vi har lagt ner stort arbete på att hålla den nere.
7Hur uppdaterar jag appen?

Din telefon kan vara inställd på att uppdatera appar manuellt eller automatiskt. Vi föreslår att du aktiverar automatisk uppdatering, då kommer appen att uppdateras utan att du behöver göra någonting när en ny version har kommit.

Så här gör du för att aktivera automatisk uppdatering av appar:

Vill du fortsätta använda manuell uppdatering kan du öppna App Store eller Google Play, hitta Safeland och sedan välja att uppdatera appen.

8Vilka får pushnotis när jag skapar en offentlig händelse?

Detta beror på ett antal faktorer. Om du har markerat en grupp skickas en pushnotis alltid ut till medlemmarna i gruppen. Om händelsen är offentlig skickas en pushnotis även ut till personer i närheten av platsen där händelsen är rapporterad. Om händelsen är röd når den fler personer än en gul, dessutom med en starkare signal. För gröna händelser skickas ingen pushnotis ut, men alla kan se den på kartan.

Avståndet för vilka som får pushnotis beror även på mängden användare och skall vara relevant för personer i glesbygd så väl som i städer. I korthet är logiken kring detta avancerad där vårt mål är att du som användare skall ta emot relevant information.

 
 
Felsökning
 
 
1Problem med pushnotiser
Får du inga pushmeddelanden till din telefon, eller kommer de med en fördröjning? Gå in på artikeln notiser och aviseringar för mer information.
2Hur ger jag appen tillgång till platstjänster om jag har tidigare nekat
Safeland-appen behöver ha rättigheter att alltid använda telefonens platstjänster. För att återställa tillgången till platstjänster går du på Inställningar > Safeland > Platstjänster och markerar “Alltid”.
3Jag kan inte dela ett inlägg
Om du inte kan dela ett inlägg beror det troligen på att inlägget inte är offentligt. I dagsläget tillåter vi bara delning av offentliga inlägg på grund av säkerhetsskäl. Av denna anledning kan du vara säker på att inlägg du gör i en privat grupp aldrig lämnar gruppen.
4Hur byter jag min mailadress i Safeland?
För att byta din mailadress skickar du information om din nya mailadress till oss. För att veta att du har behörighet att ändra lösenord behöver du skicka informationen från din befintliga mailadress, alternativt genom att kontakta oss under "Mer" i appen.
 
 
Integritet och säkerhet
 
 
1Vad gör ni med mina personuppgifter i Safeland?

Informationen som fyller i vid registrering i Safeland sparas i våra säkra servrar i molnet. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer inte att vidarebefordra eller sälja informationen vidare till en tredje part.

Vi aggregerar viss anonymiserad användardata för att analysera trender och för att vidareutveckla Safeland så att tjänsten ska fungera ännu bättre för våra användare. Om dessa analyser och slutsatser kan bidra till insikter om hur man kan öka tryggheten och säkerheten kan information delas med relevanta aktörer eller tillbaka till våra användare. Information som delas kommer alltid att vara anonymiserad och generell.

Läs gärna mer i vår sekretesspolicy användarvillkor.

2Hur säkert är Safeland?

Säkerhet och integritet är otroligt viktigt för Safeland. Vi följer alla policies som reglerar system som handhar känslig persondata.

  • Skydda Information - All privat (icke-publik) information kräver autentisering med användarnamn / lösenord eller Facebook login baserat på OAuth och "access tokens".
  • Begränsad information - Vi sparar bara data som är nödvändig för att skapa en attraktiv och värdeskapande tjänst för för våra användare. Ingen onödig data sparas.
  • Krypterad information - All kommunikation till och från våra servrar är krypterad med SSL-kryptering för att säkerställa datasäkerhet. Lagrad känslig data är bara tillgänglig av auktoriserad personal.
  • Spårbarhet - Alla försök att otillbörligen komma åt privat data eller kommunikation loggas för att kunna hitta och rättsföra ansvarig person. Ingen privat användarinformation sparas i dessa loggar.
  • Interna informationsaccessbegränsningar - bara auktoriserad personal har tillgång till våra servrar.
3Hur används min geografiska plats? Kan andra användare se var jag befinner mig?
För att vi ska kunna skicka relevant, platsrelaterad information till våra användare behöver vår plattform känna till var våra användare befinner sig. Safeland visar aldrig en användares position för vare sig andra Safeland-användare eller någon annan, utom när en användare själv väljer att dela denna information, t.ex. genom att aktivera Trygghetslarmet i Safeland.
4Vilken annan information behöver Safeland ha tillgång till i min telefon?

Våra användares privatliv och integritet är av största vikt för oss på Safeland. Liksom de flesta appar behöver Safeland tillgång till vissa delar av din telefon för att kunna skapa bästa möjliga användarupplevelsen och för att kunna bidra med trygghet och säkerhet för dig och andra Safeland-användare.

  • Safeland behöver tillgång till din geografiska plats för att kunna skicka notiser om viktiga händelser i närheten av dig, och för att Trygghetslarmet ska kunna larma med position på kartan.
  • Safeland behöver ha möjligheten att skicka pushnotiser till dig för att kunna alarmera dig på rapporterade händelser i närheten av dig som kan påverka dig eller som du skulle ha möjlighet att hjälpa till vid.
  • Safeland behöver tillgång till din telefons ljud för att kunna aktivera Trygghetslarmets timerfunktion.
  • Safeland behöver tillgång till ditt fotogalleri och/eller kamera om du vill kunna lägga till en bild till din profil eller till ett Safeland-inlägg.

Användare som har iOS (iPhone eller iPad) kommer att bli tillfrågade om tillgång till dessa saker genom dialogrutor i appen.

5Varför behöver jag använda mitt riktiga namn i Safeland?
Vår uppförandekod uppmuntrar ärlighet i Safeland och vi upplever att ett användande av sitt riktiga namn är i enlighet med det. Vi upplever också att de användare som använder sitt riktiga namn har högra trovärdighet hos andra Safeland-användare, vilket ökar värdet av kommunikationen i Safeland. Det finns också situationer där användandet av sitt riktiga namn kan rädda liv t.ex. om olyckan skulle vara framme och trygghetslarmet är aktiverat. Hjälpande personer och räddningstjänsten kan behöva veta vem det är som behöver hjälp.
6Hur förhindrar Safeland medborgargarden, ickedemokratiskt användande m.m.?
Safeland tar avstånd från och tolererar inte oetiskt, odemokratiskt, nedvärderande, brottsligt eller våldsamt beteende i användandet av Safeland. Uppförandekoden som alla användare måste godkänna för att bli användare i Safeland beskriver den värdegrund som ska ligga till grund för all information, kommunikation och samverkan som sker inom och som ett resultat av Safeland. I Safeland finns möjligheter för användare att anmäla beteende som inte är förenligt med Uppförandekoden.
7Kommer jag att få hjälp vid en nödsituation?
Det hoppas vi verkligen! Safeland uppmuntrar människor att ställa upp för varandra och till att samverka med andra aktörer som bidrar med trygghet och säkerhet i samhället. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att Safeland inte är en räddningstjänst, det är användarna som är själva resursen, det Safeland kan bidra med är information och möjligheten till samverkan och samordning. Safeland ersätter aldrig 112, ring alltid 112 vid en akut nödsituation.
8Ska jag göra ett inlägg i Safeland eller ringa 112?
Safeland ersätter aldrig 112, ring alltid 112 vid en akut nödsituation innan du skapar en händelse i Safeland.
 
 
Kommunikationen i Safeland
 
 
1Är det bra att ge alla Safeland-användare en röst att kommunicera offentligt?
Vi tror på öppen och offentlig kommunikation, inte bara på samverkan inom grupper. Alla bör ha rätt att be om hjälp och även bidra till lokala tryggheten. Därför ger vi våra användare frihet att kommunicera genom ansvar. Dessutom, möjligheten till offentlig kommunikation är även ett krav från myndigheter som är delaktiga i Safeland.

Det fungerar! Glädjande är att ni användare följer den konstruktiva tonen och hjälpsamheten. Av de många tusen inlägg som görs i Safeland är det ytterst få som avviker från uppförandekoden. Om det sker så hjälps vi åt med att åtgärda det.
2Hur säkerställer Safeland att kommunikationen är hjälpsam och konstruktiv?
Med öppen och offentlig kommunikation följer även utmaningar. Det finns många digitala forum, inte minst lokala Facebookgrupper, där personer tar ut svängarna och kommunicerar på ett sätt som inte främjar tryggheten. På Safeland har vi processer och system på plats för att identifiera avvikelser i den offentliga kommunikationen. Det fungerar och det är mycket sällan som behöver agera. Safelands organisationer och användare har skapat en konstruktiv och hjälpsam kultur där uppförandekoden efterlevs.
3Varför är det bra med kommunikation på kartan?
Det finns flera fördelar med att kommunicera på en karta. Utöver att kartan är ett bra stöd för att hitta till en plats, är den även en naturlig sorteringsfunktion. På kartan kan du enkelt se information i din omgivning, vilken troligtvis är mer intressant än information som finns fem mil bort.

Personer som blivit utsatta för ett brott, exempelvis inbrott, vill i många fall inte att deras hus blir markerat på en offentlig karta. Det är en utmaning som sedan länge finns i Polisens kommunikation. Safeland uppskattas därför för möjligheten att markera ut en ungefärlig plats på kartan genom en cirkel och plats i text som inte behöver vara en specifik adress. I Safeland beskrivs en exakt position som en ”nål” och för ungefärliga platsangivelser används en cirkel.
4Hur delar jag ett dokument i Safeland?
Safeland har möjlighet att dela foto, dock inte dokument idag. Är dokumentet på en sida rekommenderar vi att ta en skärmbild och dela den. Är det ett längre dokument, exempelvis en pdf från Polisen rekommenderar vi att du sparar den på Google Drive. Du kan därefter dela länken till dokumentet till din grupp. Här finns instruktion på Google hur du sparar och delar ett dokument. Fördelarna med att dela en länk till ett dokument är flera. Personerna slipper ladda ner det till sin telefon och det går att ändra ett fel i dokumentet utan att behöva skicka ut ett nytt dokument.
5Finns det risk att inbrottstjuvar eller personer med dåliga avsikter missbrukar information i Safeland?
Alla kan ta del av den offentliga informationen i Safeland. Man bör därför inte dela information som kan vara känslig offentligt, exempelvis om du åker på semester. I stället bör du då informera inom låsta grupper där du litar på de övriga medlemmarna. Med det sagt, vi har ännu ingen kännedom om tillfälle då en tjuv använt Safeland för att få information för att främja sin brottsliga bana.
 
Hittar du inte din fråga? Kontakta Oss