fbpx

Safeland Connect Shops

Förebygg brott & butiksstölder tillsammans

Trygghetsknappen

Butiksägare och personal ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Genom en knapptryckning kan ni enkelt påkalla hjälp eller varna personer i närheten. Tjänsten Safeland Connect Shops är särskilt anpassad för butiker och offentliga verksamheter.

Safeland Connect Shops

149 kr/mån

Beställ nu

Skapa trygghet tillsammans

Grannar i ett centrumområde hjälper gärna varandra om de har möjlighet. Genom ett knapptryck kan butiksgrannar komma förbi och förebygga brottet innan det hinner ske.

Var 15:e sekund stjäls det något från en svensk butik

-Svensk Handel, april 2017

Minska snatteri och stölder

BRÅ:s publikation Butiksstölder berättar att "Butiksstölder är ett mycket vanligt brott, som de flesta butiksägare drabbas av. Dessa stölder skadar butiker och konsumenter ekonomiskt och skapar dessutom otrivsel och otrygghet bland både butikspersonal och kunder." "Eftersom problemen ser olika ut i olika typer av butiker finns inga åtgärdspaket som fungerar överallt. Att arbeta problemorienterat och att samarbeta på lokal nivå ger dock bra förutsättningar för att komma åt problemen..." Lokal digital samverkan är en del av lösningen, och med Connect Shops är det snabbt och enkelt!

Öka tryggheten i butiken

Möjligheten att snabbt och enkelt larma andra som befinner sig i närheten skapar en trygghetskänsla som vi alla förtjänar. Finns det väktare eller ordningsvakter så får de larmet, på precis samma sätt som andra mottagare, och kan snabbt infinna sig.

Connect shops är ett komplement till övrigt systematiskt säkerhetsarbete såsom skalskydd/inbrottslarm, checklistor, utbildning och att ringa 112 vid pågående brott.

Enkel installation - Snabbt larm

När ni köpt tjänsten Connect Shops behöver ni bara en Flic-knapp och en telefon/surfplatta/Macdator, sen är ni installerade på ungefär 10 minuter.

För att larma håller ni inne knappen. Då skickas larmet omedelbart till dina centrumgrannar genom Safeland, vilket ger en pushnotis på mottagarnas telefoner. Hela kedjan tar bara några sekunder!

Beställ till din butik eller verksamhet

Just nu lanseras tjänsten för endast 149kr/mån OCH ni får en knapp kostnadsfritt.

Beställ nu Mer info
1 av 3 butiksanställda upplever otrygghet - Undersökning i Gamla stan Stockholm och Strängnäs, våren 2017.