fbpx

Centrumsamverkan

Metod och verktyg för att motverka brott och öka tryggheten kring en plats.

Varför samverka digitalt?

Förhindra brott
Brottsförebyggande information och varningar sprids mellan anslutna handlare, så de kriminella stöldligorna upptäcks, ertappas eller får fortsätta vidare tomhänta.

Tryggare arbetsplatser
Händer det att personal känner sig otrygg? Med Safeland i telefonen har de hela centrumets stöd, och med Connect Shops är första hjälpen bara ett knapptryck bort.

Viktiga meddelanden
Genom att alla i den slutna gruppen kan sprida viktiga meddelanden till alla, med push-notis på telefonen om det är akut, så får alla en korrekt lägesbild och kan agera därefter..


“För ÖBO har bråket i gallerian Hållstugan kostat stora pengar. Men tack vare en gratisapp ser man nu möjligheter att kunna minska på vaktbolagens närvaro.”

Petter Runesson,

Säkerhetschef - Örebro Bostäder

"Världens bästa grannsamverkan"

Se effekten av samverkan mellan handlare, kommun och polis i Gamla Stan, Stockholm.

Principskiss organisationsschema

Organisation - Synlig och tillgänglig för användare i Safeland.

Projektledaren, och representanter från samfinansiärer, företräder Centrumsamverkan. Mer info

Grupp - Forum för viktiga meddelanden och digital samverkan

Här sker det brottsförebyggande arbetet och meddelanden når enbart gruppens medlemmar. Administratörer sätter policy, agerar kulturbärare och godkänner ansökandes behörighet.

Connect Shops - Grupp för Trygghetslarm och mottagare

Här samlas de som har trygghetslarm inkopplade till Safeland genom Connect Shops och de som skall motta larmen; såsom anställda, butiksgrannar och väktare. Mer info

Hur larmar man när telefonen inte är ett alternativ?

Safeland Connect Shops är svaret och med trygghetsknappen nås anställda, butiksgrannar och väktare i Safeland. Från 99 kr/mån per butik.

Läs mer

Partnerskap med Svenska Stadskärnor

I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna. De tillhandahåller ett viktigt nätverk som kan inspirera och stödja utvecklingen av samhällets mötesplatser. Safeland tackar och bockar för att från 2017 blivit "Preferred Partner", och möjligheten att tillsammans vidareutveckla samverkansformer för lokala trygghetsfrågor.