Byt från Verisure och Sector Alarm

Hur skall jag göra för att få Safeland Connect om jag har Verisure eller Sector Alarm idag?

Dessa bolag har valt att inte stödja Safeland Connect – av mycket oklara orsaker.

Det finns dock smarta metoder för dig att få Safeland Connect, samtidigt som du behåller ditt larm.

Kontakta oss för att få mer information och få tillgång till tjänsten redan nu.

Safeland Connect – på djupet

Vad händer i Safeland när mitt larm löser ut? Hur undviks onödiga falsklarm? Vem får larmen och vid vilken tidpunkt? Safeland Connect är en snillrik tjänst med avancerad logik. Vår strävan är att alltid nå rätt personer med rätt information. För att exempelvis undvika onödiga falsklarm finns logik för att ägaren skall hinna avbryta larmet […]

Ansvarar boende eller fastighetsägare för brandskyddet?

Fastighetsägaren utför det systematiska brandskyddsarbetet, men vem säkerställs att den efterlevs i lägenheterna. Safeland reder ut lagar, råd och rekommendationer till dig som brandskyddsansvarig.

Föreningen installerar 600 brandvarnare och vattensensorer för tryggheten

Efter flera kostsamma vattenskador i fastigheten beslutade styrelsen i Brf Syrenen 1 i Haninge att förbättra skyddet för de 185 lägenheterna, varav 5 lokaler. Efter en tids sökning på Internet, mässor och i broschyrer hittade Nils-Gunnar Nyholm Safelands lösning för uppkopplade brandvarnare och vattensensorer. Systemet är nu under intrimning och Nils-Gunnar delar med sig av […]